Υδατοκαλλιέργειες

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Ιχθυογεννητικοί σταθμοί ευρύαλων ψαριών 050.2 - Το σύνολο - - Δυναμικότητα
2. Ιχθυογεννητικοί σταθμοί πέστροφας 050.2 - Το σύνολο - - Δυναμικότητα
3. Ιχθυογεννητικοί σταθμοί άγριας πέστροφας 050.2 - Το σύνολο - -  
4. Εκκολαπτήρια οστρακοειδών 0.50.2 - Το σύνολο - - Δυναμικότητα
5. Εκκολαπτήρια καρκινοειδών - μαλακίων 0.50.2 Το σύνολο - - -  
6. Εκτροφή υδρόβιων οργανισμών σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις 050.2 - Το σύνολο - - Έκταση
7. Εκτροφή (πάχυνση) φαγκριού, μυτακίου, τσιπούρας, λαβρακιού 050.2 - > tn / έτος 50 - 10 tn / έτος < 10 tn / έτος Δυναμικότητα
8. Εκτροφή άλλων ευρύαλων ψαριών** 050.2 - > 10 tn / έτος < 10 tn / έτος   Δυναμικότητα
9. Εκτροφή στρειδιών, αχιβάδων κλπ 050.2 - Το σύνολο     Δυναμικότητα
10. Εκτροφή μυδιών 050.2 - > 50 tn / έτος 50 - 10 tn / έτος < 10 tn / έτος Δυναμικότητα
11. Εκτροφή καραβίδων, γαρίδων (ενδημικών) 0.50.2 - > 10 tn / έτος 10 - 1 tn / έτος < 1 tn / έτος Δυναμικότητα
12. Εκτροφή πεστροφών (ενδημικών) 050.2 - > 10 tn / έτος 10 - 1 tn / έτος < 1 tn / έτος Δυναμικότητα
13. Εκτροφή χελιών 050.2 - > 10 tn / έτος 10 - 1 tn / έτος < 1 tn / έτος Δυναμικότητα
14. Εκτροφή λοιπών ειδών του γλυκού νερού (ενδημικά) ** 050.2 - > 10 tn / έτος ≤ 10 tn / έτος   Δυναμικότητα
15. Εκτροφή βατραχιών (ενδημικών) 014.9 - > 10 tn / έτος 10 - 1 tn / έτος < 1 tn / έτος Δυναμικότητα
16. Εκτροφή πολυχαίτων **   - Το σύνολο     Δυναμικότητα
17. Εκτροφή ή ανάπτυξη άλλων υδρόβιων οργανισμών **   - > 10 tn / έτος ≤ 10 tn / έτος   Δυναμικότητα
18. Εκκολαπτήρια άλλων υδρόβιων οργανισμών   Το σύνολο -      
19. Πειραματικές εκτροφές και πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες   Το σύνολο - - -  
20. Ζώνες υδατοκαλλιεργειών   Το σύνολο        
Πηγή: www.mpe.gr