Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών > 1000 κλίνες 1000 - 50 κλίνες < 50 κλίνες -  
2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων ή ορίων οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων - > 100 κλίνες 100 - 50 κλίνες < 50 κλίνες  
3. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων άνω των 20.000 κατοίκων - > 300 κλίνες 300 - 100 κλίνες < 100 κλίνες  
4. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα          
  α) σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί και α) > 200 κλίνες ≤ 200 κλίνες - -  
  β) σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα β) > 500 κλίνες ≤ 500 κλίνες
5. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα          
  α) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - ≥ 100 άτομα < 100 άτομα -  
  β) τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες κλπ. ≥ 100 κλίνες < 100 κλίνες
6. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής         Για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ισχύει παράλληλα και η κατάταξη με βάση το πλήθος των κλινών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον τέτοια προβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η ανώτερη κατάταξη
  α) Χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα golf, αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις Το σύνολο - - -
  β) Συνεδριακά κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστάσεων ≥ 1000 θέσεις < 1000 θέσεις - -
  γ) Συνεδριακά κέντρα αυτοτελή - ≥ 501 θέσεις 500 - 200 θέσεις ≤ 200 θέσεις
  δ) Κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια, αεροθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις - Το σύνολο - -
  ε) Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, ιππικού, προπονητικά κέντρα - - Το σύνολο -
7. Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Το σύνολο - - - Τα περιεχόμενα της ΠΠΕ και ΜΠΕ θα είναι προσαρμοσμένα στο χαρακτήρα του έργου και στο επίπεδο σχεδιασμού
8. Ξενώνες (ξενώνες νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κλπ.)         Κατατάσσονται όπως τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
9. Κατασκηνώσεις         Κατατάσσονται όπως τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (π.χ. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις)
10. Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, κλινικές κλπ - > 300 κλίνες 300 - 100 κλίνες < 100 κλίνες  
11. Αθλητικές εγκαταστάσεις         Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες των υποκατηγοριών 3 και 4 προβλέπονται ως προς την θέση και το μέγεθος τους στον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τον οποίο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη περιβάλλοντος, τότε εξαιρούνται από την διαδικασία περ/κης αδειοδότησης
  α. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοιχτά ή κλειστά) > 20.000 θεατές συνολικά 20.000 - 5.001 θεατές συνολικά 5.000 - 1.000 θεατές συνολικά < 1.000 θεατές συνολικά
  β. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες - - > 20.000 m2 ≤ 20.000 m2
  γ. Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις - - Το σύνολο -
12. Υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) > 20.000 m2 συνολικά 20.000 - 5.000 m2 συνολικά 5.000 - 2.000 m2 συνολικά - Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
13. Κτίρια γραφείων > 3.000 άτομα ή συνολικού εμβαδού > 20.000 m2 3.000 - 2.000 άτομα ή συνολικού εμβαδού > 20.000 - 15.000 m2 2.000 - 1.000 άτομα ή συνολικού εμβαδού 15.000 - 7.000 m2 - Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
14. Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών >3.000 άτομα συνολικά 3.000 - 2.000 άτομα συνολικά 2.000 - 1.000 άτομα συνολικά 1.000 - 500 άτομα συνολικά Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
15. Κέντρα Πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κλπ.) - > 5.000 m2 5.000 - 3.000 m2 3.000m2 - 1.000m2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
16. Θεματικά πάρκα - - ≥ 5.000 m2 < 5.000 m2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
17. Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)   > 20.001 m2 20.000 - 10.001 m2 10.000 - 5.000 m2 Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
18. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) > 3.000 οχήματα 3.000 - 701 οχήματα 700 - 401 οχήματα 400 - 200 οχήματα Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
19. Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις - - Για οικισμούς ≥ 5.000 κατοίκων Για οικισμούς < 5.000 κατοίκων Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
20. Μόνιμοι χώροι κάμπινγκ και στάθμευσης τροχόσπιτων (μη τουριστικές εγκαταστάσεις) - - Το σύνολο -  
21. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου > 10.000 m2 10.000 - 3.001 m2 3.000 - 1.000 m2   Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.11
  Κρεαταγορές
  Ιχθυαγορές
  Λαχαναγορές
  (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)
22. Ιδιωτική πολεοδόμηση Το σύνολο - - - Ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.7
23. Πολεοδομικός Σχεδιασμός Εφ'όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Εφ'όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες - - Η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού. Όσον αφορά τα περιεχόμενα της ΜΠΕ, ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.7
24. Χωροταξικός Σχεδιασμός Εφ'όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Εφ'όσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες - - Η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού. Όσον αφορά τα περιεχόμενα της ΜΠΕ, ισχύει ό,τι και στην περίπτωση αρ.7

Τροποποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145799 το 2005

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών ≥ 1000 κλίνες < 1000 και ≥ 100 κλίνες < 100 κλίνες -  
2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων ή ορίων οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων ≥ 1000 κλίνες < 1000 και ≥ 200 κλίνες < 200 και ≥ 100 κλίνες <100 και ≥ 50 κλίνες  
3. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων άνω των 20.000 κατοίκων ≥ 1000 κλίνες < 1000 και ≥ 300 κλίνες < 300 και ≥ 100 κλίνες < 100 και ≥ 50 κλίνες  
4. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί ή σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά κέντρα ≥ 500 κλίνες < 500 και ≥ 200 κλίνες < 200 και ≥ 50 κλίνες < 50 και ≥ 30 κλίνες  
5. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - ≥ 100 άτομα < 100 άτομα -  
Πηγή: www.mpe.gr