Περιβαλλοντικές Μελέτες

H malliarakis cartogrpaphy αναλαμβάνει είτε εξολοκλήρου τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είτε το αντικείμενο των υποβάθρων και θεματικών χαρτών που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είτε να παίξει το ρόλο του συμβούλου σε Περιβαλλοντικά Θέματα.

Για την εκπόνηση μιας Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι απαραίτητοι οι παρακάτω θεματικοί χάρτες .

1. Χάρτης Χρήσεων Γής
2. Γενική Οριζοντιογραφία του Έργου
3. Χάρτης – Οδοιπορικό
4. Γεωλογικός Χάρτης
5. Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών (Natura)

Σε ειδικά έργα ή σε έργα που γίνονται σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να προσκομιστεί και άλλος χάρτης από τους παραπάνω με διαφορετικά θεματικά υπόβαθρα ή ακόμα και συνδυασμό των παραπάνω. Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι το Α και το Ω μιας Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι ο Χάρτης γιατί με μια ματιά προκύπτουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και εύκολα ο μελετητής μπορεί να εξαγάγει τα δικά του συμπεράσματα γρήγορα και προπάντων αξιόπιστα.