Βιομηχ. εγκαταστάσεις και εργασίες Διαρρύθμισης βιομηχ. ζωνών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
1. Παραγωγή και συντήρηση κρέατος 151.1 > 200 tn / ημέρα 200 - 20 tn / ημέρα 20 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
2. Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος 151.1β > 200 tn / ημέρα 200 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Ως άνω
3. Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών 151.2 > 200 tn / ημέρα 200 - 10 tn / ημέρα 20 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Ως άνω
4. Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών 151.3 > 100 tn / ημέρα 100 - 10 tn / ημέρα 10 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Ως άνω
5. Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους 152.0 > 100 tn / ημέρα 100 - 10 tn / ημέρα 10 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Ως άνω
6. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 153.1 - > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Ως άνω
7. Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά 153.2 - > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Ως άνω
8. Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. Εξαιρείται ο καθαρισμός & επεξεργασία σταφίδας 153.3α > 100 tn / ημέρα 100 - 10 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Ως άνω
9. Καθαρισμός & επεξεργασία σταφίδας 153.3β - > 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα α)< 5 tn / ημέρα β)συσκευαστήρια σταφίδας Ως άνω
10. Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ. 153.9 - > 50 tn / ημέρα 50 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Ως άνω
11. Ελαιοτριβεία 154.1 - > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Ως άνω
12. Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών 154.2 > 1000 tn / ημέρα 1000 - 200 tn / ημέρα 200 - 50 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
13. Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών 154.3 > 100 tn / ημέρα 100 - 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Ως άνω
14. Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 154.4 > 100 tn / ημέρα 100 - 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Ως άνω
15. Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 155.1 > 100 tn / ημέρα 100 - 20 tn / ημέρα 20 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Ως άνω
16. Παρασκευή παγωτών 155.2 > 200 tn / ημέρα 200 - 20 tn / ημέρα 20 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Ως άνω
17. Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων 156.1 - > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
18. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου. Εξαιρείται η πααργωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης 156.2α - > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
19. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης 156.2β > 100 tn / ημέρα 100 - 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα Ως άνω
20. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 157.1 - > 200 KW 200 - 20 KW < 20 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
21. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα 157.2 > 100 tn / ημέρα 100 - 10 tn / ημέρα 10 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
22. Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 158.1 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
23. Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 158.2 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
24. Παραγωγή ζάχαρης 158.3 - Το σύνολο - -  
25. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 158.4 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
26. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 158.5 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
27. Επεξεργαγία τσαγιού και καφέ 158.6 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
28. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 158.7 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
29. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 158.8 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
30. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. 158.9 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
31. Παραγωγή υποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 159.1 - > 10 tn / ημέρα 10 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
32. Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση 159.2 > 100 tn / ημέρα 100 - 5 tn / ημέρα < 5 tn / ημέρα   Ως άνω
33. Παραγωγή κρασιού 159.3 - > 10.000 tn / έτος 10.000 - 2.000 tn / έτος < 2.000 tn / έτος Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
34. Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από φρούτα 159.4 - > 10.000 tn / έτος 10.000 - 2.000 tn / έτος < 2.000 tn / έτος Ως άνω
35. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 159.5 - > 10.000 tn / έτος 10.000 - 2.000 tn / έτος < 2.000 tn / έτος Ως άνω
36. Ζυθοποιία 159.6 > 100.000 tn / έτος 100.000 - 10.000 tn / έτος 10.000 - 100 tn / έτος < 100 tn / έτος Ως άνω
37. Παραγωγή βύνης 159.7 > 100.000 tn / έτος ≤ 100.000 tn / έτος - - Ως άνω
38. Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών. Εξαιρείται η εμφιάλωση νερού 159.8α > 200 tn / ημέρα 200 - 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
39. Εμφιάλωση νερού 159.8β - > 100 tn / ημέρα 100 - 20 tn / ημέρα < 20 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
Παραγωγή προϊόντων καπνού
40. Παραγωγή προϊόντων καπνού 160.0 - Το σύνολο πλην απλών ξηραντηρίων καπνού - Απλά ξηραντήρια καπνού  
41. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
42. Εκκοκοστήρια βάμβακος, χωρίς σπορελαιουργείο 016.2 - - Το σύνολο -  
43. Προπαρασκευή και νηματοποίηση βαμβακερών ινών 171.1 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
44. Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου για την κατασκευή εριονήματος καρντέ 171.2 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
45. Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου και παρόμοιων ινών για την κατασκευή εριονήματος πενιέ 171.3 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
46. Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών λιναριού 171.4 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
47. Συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού, έστω και από νόιλς - συστροφή και Περαιτέρω επεξεργασία νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήματος τεξτουρέ) 171.5 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
48. Κατασκευή ραφοκλωστών 171.6 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
49. Προπαρασκευή και νηματοποίηση άλλων υφαντικών ινών 171.9 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
50. Ύφανση βαμβακερών νημάτων 172.1 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
51. Ύφανση εριονήματος καρντέ 172.2 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
52. Ύφανση εριονήματος πενιέ 172.3 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
53. Ύφανση μεταξωτών νημάτων 172.4 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
54. Ύφανση άλλων νημάτων 172.9 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
55. Βαφή - Τυποβαφή - Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 173.0 > 50 tn / ημέρα 50 - 10 tn / ημέρα 10 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
56. Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 174.0 - - > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
57. Ταπητουργία 175.1 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
58. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτύων 175.2 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
59. Κατασκευή μη υφασμένων υφασμάτων και προϊόντων από μη υφασμένα υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα 175.3 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
60. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων μ.α.κ. 175.9 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
61. Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 176.0 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
62. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 177.1 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
63. Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακετών και παρόμοιων ειδών απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 177.2 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
64. Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 181.0 - - > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
65. Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 182.1 - - > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
66. Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 182.2 - - > 200 KW 200 KW Ως άνω
67. Κατασκευή εσωρούχων 182.3 - - > 200 KW &le 200 KW Ως άνω
68. Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης μ.α.κ. 182.9 - - > 200 KW &le 200 KW Ως άνω
69. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
70. Κατεργασία και βαφή γουνοδερμάτων και άλλων δερμάτων με το τρίχωμά τους 183.0α > 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα 5 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
71. α)Κατασκευή γούνινων ειδών β)Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα 183.0β - - > 200 KW ≤ 200 ΚW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
72. α) Κατεργασία και δέψη δέρματος 191.0 > 20 tn / ημέρα 20 - 5 tn / ημέρα 5 - 1 tn / ημέρα < 1 tn / ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
β) Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γούνας       Το σύνολο
γ) Αποθήκες ακατεργάστων δερμάτων - - Το σύνολο  
73. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 192.0 - - > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
74. Κατασκευή υποδημάτων 193.0 - - > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου
75. Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου. Δεν περιλαμβάνεται ο εμποτισμός και η χημική κατεργασία ξύλου 201.0α - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
76. Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες 201.0β - > 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα - Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκαταστάσης ως προς το προς επεξεργασία ξύλο
77. Κατασκευή φύλλων καπλαμά και τεχνητής ξυλείας 202.0 > 2000 KW 2000 - 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
78. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 203.0 - > 500 KW 500 - 100 KW < 100 KW Ως άνω
79. Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείν και κιβώτιων 204.0 - > 500 KW 500 - 100 KW < 100 KW Ως άνω
80. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 205.1 - > 500 KW 500 - 100 KW < 100 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
81. Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 205.2 - > 500 KW 500 - 100 KW < 100 KW Ως άνω
Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προιόντων από χαρτί
82. Παραγωγή χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά 211.1α Το σύνολο - - - Ως άνω
83. Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών 211.1β > 100 tn / ημέρα ≤ 100 tn / ημέρα - - Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
84. Παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 211.2 > 50 tn / ημέρα 50 - 2 tn / ημέρα < 2 tn / ημέρα - Ως άνω
85. Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 212.1 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
86. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 212.2 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
87. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου 212.3 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
88. Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 212.4 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
89. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι μ.α.κ. 212.9 - > 1000 KW 1000 - 200 KW < 200 KW Ως άνω
Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες
90. Έκδοση βιβλίων 221.1 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
91. Έκδοση εφημερίδων 221.2 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
92. Έκδοση περιοδικών κάθε είδους 221.3 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
93. Έκδοση προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας 221.4 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
94. Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 221.9 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
95. Εκτύπωση εφημερίδων 222.1 > 1000 KW 1000 - 200 KW 200 - 20 KW < 20 KW Ως άνω
96. Εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ. 222.2 > 1000 KW 1000 - 200 KW 200 - 20 KW < 20 KW Ως άνω
97. Βιβλιοδεσία και φινίρισμα 222.3 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
98. Στοιχειοθεσία και σύνθεση τυπογραφικών πλακών 222.4 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
99. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση 222.9 - > 1000 KW 1000 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
100. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχων 223.1 - - > 100 KW ≤ 100 KW Ως άνω
101. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής εικόνας 223.2 - - > 100 KW ≤ 100 KW Ως άνω
102. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής 223.3 - - - Το σύνολο  
103 α) Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) 231.0 > 1000 tn / ημέρα ≤ 1000 tn / ημέρα - - Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
  β) Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και άλλων στερεών καυσίμων μ.α.κ.   - - Το σύνολο -
104. Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Εξαιρείται η παραγωγή ασφαλτομίγματος και η επεξεργασία μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων 232.0α Το σύνολο - - -  
105. Παραγωγή ασφαλτομίγματος 232.0β - - Το σύνολο -  
106. Επεξεργασία μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων 232.0γ > 50 tn / ημέρα ≤ 50 tn / ημέρα     Οι ποσότητες αναφέρονται σε ικανότητα διύλισης σε πρώτη ύλη
107. α) Εγκαταστάσεις για: 233.0 Το σύνολο - - -  
  Την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων          
  Την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων     - - -
  Την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων          
  Αποκλειστικά για την αποθήκευση (η οποία προγραμματίζεται για περισσότερο από 10 έτη) ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο παραγωγής   Το σύνολο      
  β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α) ανωτέρω     - - -
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
108. Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων 241.1 - > 500 KW 500 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
109. Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική σύνθεση) 241.2 - Το σύνολο - -  
110. Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών 241.3 Παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών -  
111. Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών 241.4α Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών -  
112. Παραγωγλη βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα λάδια 241.1β   Το σύνολο      
113. Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 241.5 Παραγωγή χημικών λιπασμάτων με χημική σύνθεση Παραγωγή χημικών λιπασμάτων μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας ή στερεών αποβλήτων -  
114. Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (μέσω αντιδράσεων πολυμερισμού) μ.α.κ. 241.6α Το σύνολο - - -  
115. Διόγκωση πολυουρεθάνης πολυστερίνης κλπ 241.6β     Το σύνολο εφ'όσον η παραγωγή γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα Επιτόπια παραγωγή πολυουρεθάνης για τοπικές εφαρμογές  
116. Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 241.7 - Το σύνολο - -  
117 Παραγωγή Παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 242 Όλες όσες περιλαμβάνουν χημική μετατροπή Όσες περιλαμβάνουν μόνο απλή ανάμειξη ή συσκευασία πρώτων υλών - -  
118 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών (στόκου) με απλή ανάμειξη και συσκευασία 243   > 150 KW < 150 KW - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
119 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 244.1 - Το σύνολο - -  
120 Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 244.2 - ≥ 10 tn / ημέρα < 10 tn / ημέρα - Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς τις πρώτες ύλες
121 Παραγωγή Σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 245.1 > 150 KW > 150 KW <150 KW - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
122 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 245.2 - > 150 KW < 150 KW - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
123 Παραγωγή εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων 246.1α Το σύνολο - - -  
124 Αποθήκευση και συσκευασία εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων 246.1β - - Το σύνολο -  
125 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών 264.2   > 150 KW < 150 KW - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
126 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 246.3 - > 150 KW ≤ 150 KW - Ως άνω
127 Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις 246.4 - > 150 KW ≤ 150 KW - Ως άνω
128 Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής 246.5 - > 150 KW ≤ 150 KW - Ως άνω
129 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων μ.α.κ. 246.9 - > 150 KW ≤ 150 KW - Ως άνω
130 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 247 Όλες όσες περιλαμβάνουν χημική σύνθεση - Χωρίς χημική σύνθεση -  
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
131 Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάμων από καουτσούκ 251.1 > 1500 KW 1000 - 150 KW < 150 KW - Ως άνω
132 Αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ 251.2 - > 150 KW ≤ 150 KW - Ως άνω
133 Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ 251.9 > 1500 KW 1000 - 150 KW < 150 KW - Ως άνω
134 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής 252.1   > 200 KW 200 - 50 KW < 50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
135 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 252.2 - > 200 KW 200 - 50 KW < 50 KW Ως άνω
136 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 252.3 - > 200 KW 200 - 50 KW < 50 KW  

Τροποποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145799 το 2005

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
2.α Υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων Το σύνολο - - -  
2.β Μεταφόρτωση επικίνδυνων αποβλήτων - Το σύνολο - -  
270.α Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών μ.α.κ. > 200 tn ≤ 200 tn - - Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα
270.β Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων > 200 tn 200 - 1 tn ≤ 1 tn - Ως άνω
Πηγή: www.mpe.gr