Δίκτυο συνεργατών

Υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργατών ικανό να καλύψει όλο και περισσότερες ανάγκες των πελατών.

ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Εταιρεία οικονομοτεχνικών μελετών, κυρίως ξενοδοχείων και μεταποίησης. Περιβαλλοντικές Μελέτες, Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας ίδρυση Δημοτικών Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Ανδρέα Παπανδρέου 55
Τηλ : 2821043600
http://www.ermis-investing.gr

Βιολάκης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ
Τηλ : 2821028289

Καστρινάκης Βαγγέλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλ: 2821044112

Κατσανεβάκης Μιχάλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλ: 2821088982

Δραμηλαράκης Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλ:6944602508

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 36 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810222985
http://www.en-tec.gr/