Βυθομετρήσεις

Παρέχονται υπηρεσίες βυθομέτρησης και η εκπόνηση χαρτών βυθού εξαρτημένες στο κρατικό δίκτυο (ΕΓΣΑ 87, HATT).

Είτε με ιδιόκτητο σκάφος, εξοπλισμένο με σύστημα γεωδαιτικών δεκτών GPS (Promark 3 RTK), βυθόμετρο (echo sounder) και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε με σκάφος του πελάτη μιας και ο εξοπλισμός είναι φορητός, εύχρηστος και σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να προσαρμοστεί οπουδήποτε. Παρέχονται υπηρεσίες βυθομέτρησης και ψηφιακής αποτύπωσης όλων των στοιχείων του βυθού σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίμακα. Παρέχοντας χάρτες με βυθομετρικές καμπύλες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή της μελέτης.

Βυθομετρήσεις