Χαρτογραφήσεις

Παρέχονται υπηρεσίες χαρτογράφησης σε όλη την Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος και ανάλογα με τα θεματικά επίπεδα που επιλέγει ο πελάτης. Συγκεκριμένα βάση δορυφορικών φωτογραφιών ή αεροφωτογραφιών και Gps(ακρίβειας <1m) με επιτόπου παρατήρηση στο πεδίο και καταγραφή των δεδομένων παράγονται θεματικοί χάρτες:

θεματικοί χάρτες